Aerodynamické a pevnostní výpočty

Nedílnou součástí návrhu letounu jsou aerodynamické a pevnostní výpočty, které určují vlastnosti letadla a vyplývají z nich požadavky na pevnost konstrukce. Protože se věnujeme nejen návrhu, ale i výrobě a následným zkouškám disponujeme cennými informacemi z praxe, a tudíž jsme je schopni zužitkovat tyto při návrhu a dimenzování nových výrobků. Při práci používáme moderní výpočetní metody, které ověřují, zda tvorba letecké konstrukce splní dané požadavky. V další fázi, lze výstupy výpočtů ověřit také fyzickou zkouškou, kterou provádíme dle zadání, včetně výroby potřebných přípravků a zorganizování přezkoušení, i zpracování dokumentace.

I

- aerodynamické výpočty

- pevnostní výpočty

- analýza jednotlivých částí

- hloubková studie návrhu

zpět na letecké konstrukce

I

Slider

Miniatura obrázku Popis Odkaz více info

R3-2

Návrhy a konzultace

/cz/sluzby/navrh-letecke-konstrukce
050220151941

Pevnostní a aerodynamické výpočty

/cz/sluzby/aerodynamicke-a-pevnostni-vypocty
130220151146

Výkresová dokumentace

/cz/sluzby/zpracovani-vykresove-dokumentace
1817

Výroba prototypů i jednotlivých částí

/cz/sluzby/vyroba-prototypu-a-jednotlivych-casti
1812  

Zkoušky

/cz/sluzby/pevnostni-zkousky
Dsc08420

Letové zkoušky

/cz/sluzby/letove-zkousky
Vampiretypovacertifikace130220151119

Typová certifikace

/cz/sluzby/typova-certifikace
Friend_red00007

Příprava seriové výroby

/cz/sluzby/priprava-seriove-vyroby